Více komfortu díky velikosti XL

Ztělesnění principu harmonie

Se svou líbivou kombinací přímočarých a eliptických tvarů působí oblíbená série armatur mladě a svěže. Velmi moderní je také jemně sladěný sortiment, který umožňuje realizaci architektonicky náročných projektových koncepcí, jakož i spotřeba vody certifikovaná WELL a omezená na 6 l/min.


  zur Übersicht
 3 / 5