Firemní sdělení

ORAS GROUP OPTIMALIZUJE SVOU EVROPSKOU VÝROBU

Pro zvýšení své konkurenceschopnosti sleduje Oras Group efektivní restrukturalizaci v oblasti své evropské výroby. V rámci optimalizačních opatření plánuje podnik zrušení závodu v Burglengenfeldu a přesun výroby. Podle podniku tak lze dosáhnout optimální vytíženosti kapacit i lepší nákladové struktury a zajistit inovační, výrobní a kvalitativní kompetence v Evropě.

„Vzhledem k neefektivní vytíženosti kapacit musíme objem naší výroby soustředit pokud možno pouze do několika málo pracovišť. To přispěje také ke snížení stávající komplexnosti v interní logistice a tím opět ke zvýšení naší konkurenceschopnosti“, vysvětlil Dipl.-Ing. Kari Lehtinen, prezident a CEO skupiny Oras Group, ke které patří také Hansa Armaturen GmbH.

Oras Group plánuje uzavřít svůj závod v Burglengenfeldu a přemístit příslušnou výrobu do svých ostatních závodů v Evropě.

Při dodržení podmínky projednání se zástupci zaměstnanců odpadne plánovaným uzavřením závodu Burglengenfeld přibližně 170 pracovních míst. Oras Group chce bezprostředně poté najít se zástupci zaměstnanců zodpovědná řešení pro spolupracovníky/spolupracovnice dotčená plánovaným uzavřením závodu. 

Závodů Kralovice (Česká republika), Olesno (Polsko) a Rauma (Finsko) se toto plánování nedotkne.

 

Stáhněte si tiskovou zprávu.

 

Další informace:

Sonja Besler
Manager,
Marketing and Communications, Hansa Brand
Telefon +49 711 1614 328
e-mail: sonja.besler@hansa.com

Oras Group je významný evropský dodavatel sanitárních armatur: vedoucí pozice na trhu ve skandinávských zemích a špičková firma v zemích kontinentální Evropy. Posláním společnosti je jednoduché a trvale udržitelné využití vody. Její vize: stát se evropskou jedničkou na trhu se sanitárními armaturami pro náročné zákazníky. Koncern disponuje dvěma silnými značkami, kterými jsou Oras a Hansa. Hlavní sídlo se nachází ve finském městě Rauma. Oras Group zaměstnává 1.400 pracovníků ve 20 zemích. Je částí rodinného podniku a průmyslového vlastníka Oras Invest.